सामाजिक सुरक्षा ०७१/७२

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको मूल अभिलेख, आ.व.२०७१/७२ (अनुसूची १०)

१.अरुणोदय गा.वि.स.

२.आँबुखैरेनी गा.वि.स.

३.ऋषिङ्ग रानीपोखरी गा.वि.स.

४.काहुँ शिवपुर गा.वि.स.

५.किहुँ गा.वि.स.

६.केशवटार गा.वि.स.

७.कोटदरबार गा.वि.स.

८.कोटा गा.वि.स.

९.क्यामिन गा.वि.स.

१०.गजरकोट गा.वि.स.

११.घाँसीकुवा गा.वि.स.

१२.घिरिङ्ग सुन्धारा गा.वि.स.

१३.चोक चिसापानी गा.वि.स.

१४.छाङ्ग गा.वि.स.

१५.छिपछिपे गा.वि.स.

१६.छिम्केश्‍वरी गा.वि.स.

१७.जामुने गा.वि.स.

१८.तनहुँसुर गा.वि.स.

१९.थप्रेक गा.वि.स.

२०.देउराली गा.वि.स.

२१.देवघाट गा.वि.स.

२२.पुर्कोट गा.वि.स.

२३.पोखरीभञ्‍ज्याङ्ग गा.वि.स.

२४.फिरफिरे गा.वि.स.

२५.बन्दिपुर न.पा.

२६.बरभञ्‍ज्याङ्ग गा.वि.स.

२७.बसन्तपुर गा.वि.स.

२८.बैदी गा.वि.स.

२९.भानु गा.वि.स.

३०.भानुमती गा.वि.स.

३१.भिमाद गा.वि.स.

३२.भिरकोट गा.वि.स.

३३.मनपाङ्ग गा.वि.स.

३४.माझकोट गा.वि.स.

३५.मिर्लुङ्ग गा.वि.स.

३६.राईपुर गा.वि.स.

३७.राम्जाकोट गा.वि.स.

३८.रिस्ती गा.वि.स.

३९.रुपाकोट गा.वि.स.

४०.शुक्लागण्डकी न.पा.

४१.व्यास न.पा.

४२.श्याम्घा गा.वि.स.

४३.सतिस्वाँरा गा.वि.स.

४४.साभुङ्ग भगवतीपुर गा.वि.स.


सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०६९ तथा प्रथम संशोधन, २०७०


नेपाली फन्टहरू डाउनलोड गर्नुहोस् ।


Skip to toolbar