सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सूचना
बार्षिक कार्य तालिका २०७३/७४

जिविस तनहुँको बार्षिक कार्य तालिका २०७३/७४वार्षिक खरिद योजना २०७३/७४

जिविस तनहुँको वार्षिक खरिद योजना २०७३-७४
RFP – Preparation of Master Plan of DHANUBAS, PHALEDE & BANSPURA AREA

Request for Proposals For Preparation of Master Plan of DHANUBAS, PHALEDE & BANSPURA AREA for Irrigation cum Tourism purpose at...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar