सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सूचना
बार्षिक कार्य तालिका

बार्षिक कार्य तालिका – २०७३/७४वार्षिक खरिद योजना २०७३/७४

जिविस तनहुँको वार्षिक खरिद योजना २०७३-७४
Skip to toolbar