सूचना तथा समाचार


नि:शुल्क लोक सेवा तयारी कक्षाको लागि लिईएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित।

नि:शुल्क लोक सेवा तयारी कक्षाको लागि लिईएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा हेर्नको लागि  यहाँ Click गर्नुहोस्  ।। चौथो जिल्ला सभाको निर्णय ।।

चौथो जिल्ला सभा – प्रथम बैठक (२०७६/४/२४ गते) को निर्णय ।   चौथो जिल्ला सभा – दोश्रो बैठक (२०७६/४/२८ गते)...
थप पढ्नुहोस ...। जिल्लास्तरीय बार्षिक समिक्षा २०७५ ।

जिल्लास्तरीय बार्षिक समिक्षा २०७५ को उद्घाटन सत्र२०७५-५-२१ मा स्वीकृत IEE प्रतिवेदन (सारांश सूची)

मिति २०७५-५-२१ गतेको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकबाट स्वीकृत तनहुँ जिल्लाका स्थानीय तहहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन (सारांश सूची)
।। दोश्रो जिल्ला सभाको निर्णय ।।

मिति २०७५-३-३० गतेको दोश्रो जिल्ला सभा बैठकको निर्णय । मिति २०७५-४-७ गतेको दोश्रो जिल्ला सभा बैठकको निर्णय ।Skip to toolbar