सूचना तथा समाचार


निशुल्क तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।

निशुल्क तयारी कक्षामा सहभागिताको लागि आवेदन फारम :    डाउनलोड गर्नुहोस्बोल पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

जि.स.स. को कार्यालय भवन रङ्गरोगन, आवास गृह, अतिथी गृह र महिला सीप विकास केन्द्रको भवन मर्मत तथा कार्यालय प्राङ्गणमा ढुङ्गा...
थप पढ्नुहोस ...।। निजामती सेवा दिवस २०७७ को अवसरमा पहिलो सेवाग्राहीलाई सम्मान ।।

  फोटो : निजामती सेवा दिवस २०७७ को अवसरमा मिति २०७७/५/२२ गतेको दिन, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, तनहुँमा आउनुहुने पहिलो...
थप पढ्नुहोस ...।। पाँचौं जिल्ला सभाको निर्णय ।।

पाँचौं जिल्ला सभा (२०७७/०४/०९ गते) को निर्णय । उपस्थिति निर्णयहरू अनुसूची १ (आ.व. २०७७/७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसूची...
थप पढ्नुहोस ...नि:शुल्क लोक सेवा तयारी कक्षाको लागि लिईएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित।

नि:शुल्क लोक सेवा तयारी कक्षाको लागि लिईएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा हेर्नको लागि  यहाँ Click गर्नुहोस्  ।। चौथो जिल्ला सभाको निर्णय ।।

चौथो जिल्ला सभा – प्रथम बैठक (२०७६/४/२४ गते) को निर्णय ।   चौथो जिल्ला सभा – दोश्रो बैठक (२०७६/४/२८ गते)...
थप पढ्नुहोस ...। जिल्लास्तरीय बार्षिक समिक्षा २०७५ ।

जिल्लास्तरीय बार्षिक समिक्षा २०७५ को उद्घाटन सत्र२०७५-५-२१ मा स्वीकृत IEE प्रतिवेदन (सारांश सूची)

मिति २०७५-५-२१ गतेको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकबाट स्वीकृत तनहुँ जिल्लाका स्थानीय तहहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन (सारांश सूची)
।। दोश्रो जिल्ला सभाको निर्णय ।।

मिति २०७५-३-३० गतेको दोश्रो जिल्ला सभा बैठकको निर्णय । मिति २०७५-४-७ गतेको दोश्रो जिल्ला सभा बैठकको निर्णय ।Skip to toolbar