सूचना तथा समाचार


। जिल्लास्तरीय बार्षिक समिक्षा २०७५ ।

जिल्लास्तरीय बार्षिक समिक्षा २०७५ को उद्घाटन सत्र२०७५-५-२१ मा स्वीकृत IEE प्रतिवेदन (सारांश सूची)

मिति २०७५-५-२१ गतेको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकबाट स्वीकृत तनहुँ जिल्लाका स्थानीय तहहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन (सारांश सूची)
।। दोश्रो जिल्ला सभाको निर्णय ।।

मिति २०७५-३-३० गतेको दोश्रो जिल्ला सभा बैठकको निर्णय । मिति २०७५-४-७ गतेको दोश्रो जिल्ला सभा बैठकको निर्णय ।स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश प्राप्त गर्न यहाँ...
थप पढ्नुहोस ...। तनहुँका पालिकाहरूको प्रमुख/उप-प्रमुखको विवरण २०७४।

२०७४/१/३१ गतेको स्थानीय तह निर्वाचनबाट तनहुँ जिल्लाका १० स्थानीय तहहरूमा निर्बाचित जन-प्रतिनिधीहरूको विवरण : क्र. सं. गा.पा./ न.पा. मेयर /...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar