सूचना तथा समाचार
जिल्ला सभाको एघारौं बैठक (२०८०-१२-०४) को निर्णय

जिल्ला सभाको एघारौं बैठक (२०८०-१२-०४) को निर्णय (उपस्थिति सहित) एघारौं बैठकमा प्रस्तुत आ.व. २०७९/८० को बार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन एघारौं...
थप पढ्नुहोस ...
शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (गणेशमानचोक स्थित शटरहरू)

जिल्ला सभाको मिति २०८०/०३/३१ मा बसेको विशेष बैठकको निर्णय नं. १ को बुँदा नं. (ख) को (आ) अनुसार जिल्ला समन्वय...
थप पढ्नुहोस ...शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँको व्यास न.पा. – ३, मालपोत लाईन स्थित २४ (चौबीस) वटा सटरहरू न्यूनतम मूल्यबाट बढाबढमा व्यवसायिक प्रयोजनका...
थप पढ्नुहोस ...सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

जिल्ला सभाको मिति २०८०/०३/१८ मा बसेको विशेष बैठकको निर्णय नं. १ अनुसार जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँको स्वामित्वमा रहेको साविक फराकचौर...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला सभाको विशेष बैठक (दशौं बैठक) सम्पन्‍न ।

मिति २०८०/०३/३१ गते अधिकांश सभासद्हरूको उपस्थितिमा जिल्ला सभाको विशेष बैठक (दशौं बैठक) जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँको सभाहल, दमौलीमा बसी विभिन्‍न निर्णय...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला सभाको विशेष बैठक (नवौं बैठक) सम्पन्‍न ।

मिति २०८०/०३/१८ गते अधिकांश सभासद्हरूको उपस्थितिमा जिल्ला सभाको विशेष बैठक (नवौं बैठक) जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँको सभाहल, दमौलीमा बसी विभिन्‍न निर्णय...
थप पढ्नुहोस ...अत्यन्त जरुरी सूचना ।

जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँको मिति २०८०/०२/३१ को निर्णयानुसार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, तनहुँद्वारा मिति २०८०/०३/०४ मा जारी अत्यन्त जरुरी सूचना...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar