नेपाली युनिकोड

१. रोमनाईज्ड (Romanized) नेपाली युनिकोड प्राप्त गर्न यहाँ  क्लिक गर्नुहोस ।

२. ट्रेडिशनल (Traditional) नेपाली  युनिकोड प्राप्त गर्न यहाँ  क्लिक गर्नुहोस ।

३. प्रिती बाट नेपाली युनिकोडमा Offline (ईन्टरनेट नहुँदा पनि)मा परिवर्तन गर्न सकिने सफ्टवेर, रुपान्तर सफ्टवेर (Rupantar – Preeti to Nepali Unicode Converter) प्राप्त गर्न यहाँ  क्लिक गर्नुहोस ।

४. Google Input Tools प्राप्त गर्न यहाँ  क्लिक गर्नुहोस ।

५. कालिमाटी युनिकोड  डाउनलोड गर्न यहाँ   क्लिक गर्नुहोस ।

Keyboard Layout:

  1. Romanized डाउनलोड गर्नुहोस ।

  2. Traditional डाउनलोड गर्नुहोस ।

 


Skip to toolbar