फोटो ग्यालरी

दोश्रो जिल्ला सभा २०७५

दोश्रो जिल्ला सभाको दोश्रो बैठक

जि.स.स. द्वारा स्थानीय तहहरू सँगको अन्तरक्रिया, भेटघाट र छलफल ।

स्थानीय तह र विषयगत कार्यालय विच अन्तरक्रिया तथा समन्वयात्मक कार्यक्रम, २०७४ भाद्र १२ गते ।


Skip to toolbar