। तनहुँ जिल्लाका निर्वाचित जन प्रतिनिधीहरूको विवरण ।

क्र. सं. स्थानीय तहको नाम जन प्रतिनिधीको  नामथर पद वडा नं. प्रतिनिधित्व गर्ने दल सम्पर्क नं. 
व्यास नगरपालिका बैकुण्ठ न्यौपाने प्रमुख   नेपाली कांग्रेस ९८५६०२७३९४
व्यास नगरपालिका मिरा जोशी उप-प्रमुख   नेपाली कांग्रेस ९८५६०६०८९९
व्यास नगरपालिका खर सिङ्ग दरै वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८५६०६०८८२
व्यास नगरपालिका काशी राम श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८५६०६०८४८
व्यास नगरपालिका प्रेम कुमार श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४६०५५२१०
व्यास नगरपालिका विश्व राज न्यौपाने वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८४६०५५५१४
व्यास नगरपालिका मोहन कुमार श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८५६०२८९८९
व्यास नगरपालिका सूर्यभक्त भण्डारी वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८५६०६४००८
व्यास नगरपालिका सतिश चन्द्र न्यौपाने वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४६०६७२५२
१० व्यास नगरपालिका ओजराज पौडेल वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४५६२०५५०
११ व्यास नगरपालिका सुरेश थापा वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४६१३१८६९
१२ व्यास नगरपालिका तुलसी राम सापकोटा वडा अध्यक्ष १० नेपाली कांग्रेस ९८५६०६००८३
१३ व्यास नगरपालिका निर बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष ११ नेपाली कांग्रेस ९८४६२३३८६३
१४ व्यास नगरपालिका तोत्र बहादुर कुँवर वडा अध्यक्ष १२ नेपाली कांग्रेस ९८४६०९१४२८
१५ व्यास नगरपालिका लेख बहादुर राना वडा अध्यक्ष १३ नेपाली कांग्रेस ९८५६०६०१०४
१६ व्यास नगरपालिका काजी मान श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष १४ नेपाली कांग्रेस ९८४६०४३३५२
१७ शुक्लागण्डकी नगरपालिका किसान गुरुङ्ग प्रमुख   नेपाली कांग्रेस ९८५६०८७१११
१८ शुक्लागण्डकी नगरपालिका सविता रसाइली उप-प्रमुख   ने.क.पा. एमाले ९८४७४९८३०६
१९ शुक्लागण्डकी नगरपालिका रवि चन्द्र पौडेल वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४६०५५६४४
२० शुक्लागण्डकी नगरपालिका जगत बहादुर गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८१६६३०४४७
२१ शुक्लागण्डकी नगरपालिका राम बहादुर श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८५६०६२०५५
२२ शुक्लागण्डकी नगरपालिका शिव कुमार श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४६१७२१६९
२३ शुक्लागण्डकी नगरपालिका दिर्घ बहादुर थापा वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८४६०४५४२२
२४ शुक्लागण्डकी नगरपालिका कृष्ण बहादुर पौडेल वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८५६०६२२४२
२५ शुक्लागण्डकी नगरपालिका राम बहादुर क्षेत्री थापा वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८४६७१५१४४
२६ शुक्लागण्डकी नगरपालिका कृष्ण प्रसाद रेग्मी वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८५६०३१९४२
२७ शुक्लागण्डकी नगरपालिका लोक नारायण श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८४६१०५१४१
२८ शुक्लागण्डकी नगरपालिका रामचन्द्र भण्डारी वडा अध्यक्ष १० ने.क.पा. माओबादी केन्द्र ९८५६०६२१७३
२९ शुक्लागण्डकी नगरपालिका दल बहादुर थापा वडा अध्यक्ष ११ ने.क.पा. एमाले ९८१५१२६११७
३० शुक्लागण्डकी नगरपालिका मन राज गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष १२ ने.क.पा. माओबादी केन्द्र ९८०६६५७७०१
३१ भिमाद नगरपालिका मेख बहादुर थापा प्रमुख   ने.क.पा. एमाले ९८५६०२८६०८
३२ भिमाद नगरपालिका शारदा खनाल उप-प्रमुख   ने.क.पा. एमाले ९८४६२५६१६६
३३ भिमाद नगरपालिका सोम नाथ शर्मा वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८४६०३८४४३
३४ भिमाद नगरपालिका भवानी शंकर लम्साल वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८५६०६०३४५
३५ भिमाद नगरपालिका भुपेन्द्र राज मल्ल वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४६३०५१४३
३६ भिमाद नगरपालिका डम्बर बहादुर राना वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४६४७१७२७
३७ भिमाद नगरपालिका पदम बहादुर थापा वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८०६५५८६७८
३८ भिमाद नगरपालिका श्याम सुन्दर जोशी वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८५६०२०७६१
३९ भिमाद नगरपालिका सुर्य कुमार श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८५६०६०१७६
४० भिमाद नगरपालिका बुद्धिमान श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८५६०६०६८५
४१ भिमाद नगरपालिका ईमान बहादुर थापा वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८१९१९००७६
४२ भानु नगरपालिका उदयराज गौली प्रमुख   नेपाली कांग्रेस ९८४६०४३१२०
४३ भानु नगरपालिका आशा थापा उप-प्रमुख   नेपाली कांग्रेस ९८४६७७०३३५
४४ भानु नगरपालिका प्रेम बहादुर लामा वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८४६७३४८०१
४५ भानु नगरपालिका अर्जुन बहादुर के.सी. वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४६०४१४८१
४६ भानु नगरपालिका दल नारायण श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८४६०६५२५९
४७ भानु नगरपालिका पूर्ण बहादुर लौडारी भाट वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८४६०९२३७१
४८ भानु नगरपालिका प्रकाश मल्ल वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८५६०६०९०९
४९ भानु नगरपालिका टिका राम हड्खले वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४६३७२६२८
५० भानु नगरपालिका राम कृष्ण देवकोटा वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८४६७८७१५५
५१ भानु नगरपालिका भरतराज ढकाल वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८४६८४८८७१
५२ भानु नगरपालिका निलन संजिवा श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८५६०६०२२९
५३ भानु नगरपालिका गोविन्द राज सिलवाल वडा अध्यक्ष १० नेपाली कांग्रेस ९८४६३०५२४०
५४ भानु नगरपालिका तारा नरेश पौडेल वडा अध्यक्ष ११ नेपाली कांग्रेस ९८४६०८८५३५
५५ भानु नगरपालिका विमल गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष १२ ने.क.पा. एमाले ९८५१०६१९७४
५६ भानु नगरपालिका राम बहादुर बानियाँ वडा अध्यक्ष १३ नेपाली कांग्रेस ९८४१४८०६६३
५७ आँबुखैरेनी गाउँपालिका गिर बहादुर थापा अध्यक्ष   नेपाली कांग्रेस ९८४६३२२९५७
५८ आँबुखैरेनी गाउँपालिका पुष्पा देवी श्रेष्ठ उपाध्यक्ष   नेपाली कांग्रेस ९८४१५९४६४४
५९ आँबुखैरेनी गाउँपालिका किशन थापा वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८५६०४१५८८
६० आँबुखैरेनी गाउँपालिका कटक बहादुर थापा वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८१९१०१०२०
६१ आँबुखैरेनी गाउँपालिका पूर्ण बहादुर आले वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८४६९०८२९०
६२ आँबुखैरेनी गाउँपालिका नेत्र गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४५१७८६९५
६३ आँबुखैरेनी गाउँपालिका पञ्च बहादुर गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४५२१२२४५
६४ आँबुखैरेनी गाउँपालिका सुना राम गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४५७१११८८
६५ ऋषिङ गाउँपालिका राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ अध्यक्ष   नेपाली कांग्रेस ९८४६०३३४९१
६६ ऋषिङ गाउँपालिका गिनु माया थापा उपाध्यक्ष   नेपाली कांग्रेस ९८१७१२००४४
६७ ऋषिङ गाउँपालिका श्री बहादुर आले वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८१५१२८६४८
६८ ऋषिङ गाउँपालिका खेम बहादुर राना वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८१९१५८०५१
६९ ऋषिङ गाउँपालिका दुर्गा बहादुर राना वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८५१०८१७१८
७० ऋषिङ गाउँपालिका भोज राज रानाभाट वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८५६०६४१५५
७१ ऋषिङ गाउँपालिका पदम बहादुर थापा वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९७४६०३८४२६
७२ ऋषिङ गाउँपालिका भक्त बहादुर आले वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८१९१०७३१७
७३ ऋषिङ गाउँपालिका जंग वीर आले मगर वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८५६०६३५१२
७४ ऋषिङ गाउँपालिका भवी सरा आले वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८०६६२५७८९
७५ घिरिङ गाउँपालिका रन बहादुर राना अध्यक्ष   ने.क.पा. एमाले ९८५६०३८०५७
७६ घिरिङ गाउँपालिका सरस्वती सिग्देल उपाध्यक्ष   ने.क.पा. एमाले ९८६०३३३३९३
७७ घिरिङ गाउँपालिका गंगा राम कुमाल वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८२३४५९२८३
७८ घिरिङ गाउँपालिका पुर्ण बहादुर थापा वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८४६८६४७६८
७९ घिरिङ गाउँपालिका रण बहादुर गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८४६१८४६४२
८० घिरिङ गाउँपालिका झक बहादुर कुमाल वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८०४१६२०२३
८१ घिरिङ गाउँपालिका प्रेम बहादुर थापा वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८१६१५७८२७
८२ देवघाट गाउँपालिका दुर्ग बहादुर थापा अध्यक्ष   ने.क.पा. एमाले ९८५५०६०६८८
८३ देवघाट गाउँपालिका विमला थापा उपाध्यक्ष   नेपाली कांग्रेस ९८२६१२४५४३
८४ देवघाट गाउँपालिका भिम बहादुर गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८४५१९४७२०
८५ देवघाट गाउँपालिका पोल बहादुर आले वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४६७२३८१३
८६ देवघाट गाउँपालिका कृति मान आले वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४६८०२३३८
८७ देवघाट गाउँपालिका पदम बहादुर गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४५३५८२३३
८८ देवघाट गाउँपालिका याल बहादुर गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८०११३८००१
८९ बन्दिपुर गाउँपालिका पूर्ण सिं थापा अध्यक्ष   ने.क.पा. माओबादी केन्द्र ९८५६०४२२४२
९० बन्दिपुर गाउँपालिका करुणा गुरुङ्ग उपाध्यक्ष   ने.क.पा. माओबादी केन्द्र ९८५६०४२६२४
९१ बन्दिपुर गाउँपालिका भानु भक्त पोख्रेल वडा अध्यक्ष ने.क.पा. माओबादी केन्द्र ९८४६०५५६४०
९२ बन्दिपुर गाउँपालिका कृष्ण प्रसाद लामिछाने वडा अध्यक्ष ने.क.पा. माओबादी केन्द्र ९८६६०४०४६०
९३ बन्दिपुर गाउँपालिका हस्त बहादुर जि.सी. वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४६४३६९८०
९४ बन्दिपुर गाउँपालिका हरे राम थापा मगर वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८४६२७५९६१
९५ बन्दिपुर गाउँपालिका ध्रुव प्रसाद लामिछाने वडा अध्यक्ष ने.क.पा. माओबादी केन्द्र ९८५६०४१४९५
९६ बन्दिपुर गाउँपालिका सन्त बहादुर गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४६०६५११९
९७ म्याग्दे गाउँपालिका माया राना अध्यक्ष   नेपाली कांग्रेस ९८४६०९०८३१
९८ म्याग्दे गाउँपालिका बालकृष्ण घिमिरे उपाध्यक्ष   नेपाली कांग्रेस ९८५६०६०५३६
९९ म्याग्दे गाउँपालिका शिव शरण वाग्ले वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८५६०६२०१०
१०० म्याग्दे गाउँपालिका चन्द्र बहादुर रानाभाट वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८५१११८०६४
१०१ म्याग्दे गाउँपालिका श्री बहादुर थापा मगर वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८५६०६००७३
१०२ म्याग्दे गाउँपालिका प्रेम बहादुर थापा वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४६५४१९८१
१०३ म्याग्दे गाउँपालिका शिव बहादुर आले वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस ९८४६१४६५९४
१०४ म्याग्दे गाउँपालिका बसन थापा वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८५६०४०४२०
१०५ म्याग्दे गाउँपालिका पदम राज वाग्ले वडा अध्यक्ष ने.क.पा. एमाले ९८४६०२२८३५

PDF फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Skip to toolbar