सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

हाम्रो फेसबुक पेज

जिल्ला समान्वय समितिको कार्यालय, तनहुँ

सुचना अधिकारी

रामचन्द्र ढकाल

९८४७०६१३६१

ठेगाना: दमाैली, तनहुँ

फोन: ०६५- ५६३५३४, ५६०६३७

ईमेल: info@ddctanahun.gov.np, dcctanahun@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar