सूचना संचार र प्रविधि (ICT) सम्बन्धि तालिमका प्रस्तुतिकरणहरु (slides)

जि.वि.स तनहुँमा आयोजना गरिएको सूचना संचार र प्रविधि सम्बन्धि तालिमका स्लाइडहरु (Presentation Slides)

प्रस्तुतीकरण (slide) डाउनलोड गर्न माथिको स्लाइडमा गियर चिन्ह ⛭ मा क्लिक गर्नुहोस् ।

ICT Training delivered by:

Er Ekendra Lamsal, ICT Expert, LGCDP/MoFALD

Er Sudip Devkota, ICTV, DDC Tanahun

Er Shankar Subedi, ICTV, Vyas Municipality

 

Skip to toolbar