News and Notices


Annual Review Book – 2079 (FY 078-79)

To Get Annual Review Book – 2079 (FY 078-79) Click HereAnnual Review Program of FY 2078-79

आ.व. २०७८/०७९ मा सञ्चालित विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी जिल्लास्तरीय बार्षिक समीक्षा कार्यक्रम २०७९ साल भदौ १७ गते जिल्ला...
Read More ...Inauguration of School Building of Deepak Secondary School

School Building of Shree Deepak Secondary School at Ghiring Rural Municipalit, Tanahun District built with financial assistance of government of...
Read More ...8th Meeting of District Assembly

जि.स.स. तनहुँको आ.व. २०७८/०७९ को बार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन, आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम, जिल्ला सभाको नाममा रहेको जग्गाको...
Read More ...Farewell of Former DCC Personnel

जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँमा निर्वाचित (२०७४/०४/१९ गते निर्वाचित) हुनुभई ५ बर्षे कार्यकाल (२०७४ – २०७९) पुरा गर्नुभएका निवर्तमान जि.स.स. पदाधिकारीज्यूहरूबाट...
Read More ...Decisions of District Assembly – 7th Meeting

Decisions of 7th District Assembly Download Decisions
ll 6th District Assembly ll

6th District Assembly meeting has been conducted on 2077/12/02 BS. Many more decisions have been made with common consent. For...
Read More ...ll Invitation for Bids ll

जि.स.स. को कार्यालय भवन रङ्गरोगन, आवास गृह, अतिथी गृह र महिला सीप विकास केन्द्रको भवन मर्मत तथा कार्यालय प्राङ्गणमा ढुङ्गा...
Read More ...Decisions of District Assembly – 5th Meeting

Decisions of the 5th District Assembly Meeting Attendance Decisions Annex 1 (Annual Policies And Programmes of FY 077/78 Annex 2...
Read More ...Skip to toolbar