News and Notices
Decisions of District Assembly (11th Meeting)

Decisions of District Assembly – 11th Meeting (With Attendance) Annual Work Progress Report of FY 079/80 – Presented on 11th...
Read More ...
शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (गणेशमानचोक स्थित शटरहरू)

जिल्ला सभाको मिति २०८०/०३/३१ मा बसेको विशेष बैठकको निर्णय नं. १ को बुँदा नं. (ख) को (आ) अनुसार जिल्ला समन्वय...
Read More ...शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँको व्यास न.पा. – ३, मालपोत लाईन स्थित २४ (चौबीस) वटा सटरहरू न्यूनतम मूल्यबाट बढाबढमा व्यवसायिक प्रयोजनका...
Read More ...सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

जिल्ला सभाको मिति २०८०/०३/१८ मा बसेको विशेष बैठकको निर्णय नं. १ अनुसार जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँको स्वामित्वमा रहेको साविक फराकचौर...
Read More ...District Assembly – Special Meeting (10th Meeting)।

मिति २०८०/०३/३१ गते अधिकांश सभासद्हरूको उपस्थितिमा जिल्ला सभाको विशेष बैठक (दशौं बैठक) जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँको सभाहल, दमौलीमा बसी विभिन्‍न निर्णय...
Read More ...District Assembly – Special Meeting (9th Meeting)

मिति २०८०/०३/१८ गते अधिकांश सभासद्हरूको उपस्थितिमा जिल्ला सभाको विशेष बैठक (नवौं बैठक) जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँको सभाहल, दमौलीमा बसी विभिन्‍न निर्णय...
Read More ...Important Notice

जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँको मिति २०८०/०२/३१ को निर्णयानुसार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, तनहुँद्वारा मिति २०८०/०३/०४ मा जारी अत्यन्त जरुरी सूचना...
Read More ...Skip to toolbar