News and Notices


। तनहुँका स्थानीय तहहरूको नक्सा ।

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Invitation for Bids

जि.स.स. को कार्यालय भवन रङ्गरोगन, आवास गृह, अतिथी गृह र महिला सीप विकास केन्द्रको भवन मर्मत तथा कार्यालय प्राङ्गणमा ढुङ्गा...
Read More ...5th District Assembly

Decisions of the 5th District Assembly Meeting Attendance Decisions Annex 1 (Annual Policies And Programmes of FY 077/78 Annex 2...
Read More ...4th District Assembly

4th District Assembly – 1st Meeting (2076/4/24)   4th District Assembly – 2nd Meeting (2076/4/28)
2nd District Assembly

Second District Assembly Decision (2975-03-30) Second District Assembly Decision (2975-04-07)

District Rate for FY 2073-74

Click HERE for download District rate for FY 2073/74.Skip to toolbar