News and Notices


शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (गणेशमानचोक स्थित शटरहरू)

जिल्ला सभाको मिति २०८०/०३/३१ मा बसेको विशेष बैठकको निर्णय नं. १ को बुँदा नं. (ख) को (आ) अनुसार जिल्ला समन्वय...
Read More ...शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँको व्यास न.पा. – ३, मालपोत लाईन स्थित २४ (चौबीस) वटा सटरहरू न्यूनतम मूल्यबाट बढाबढमा व्यवसायिक प्रयोजनका...
Read More ...सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

जिल्ला सभाको मिति २०८०/०३/१८ मा बसेको विशेष बैठकको निर्णय नं. १ अनुसार जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँको स्वामित्वमा रहेको साविक फराकचौर...
Read More ...District Assembly – Special Meeting (10th Meeting)।

मिति २०८०/०३/३१ गते अधिकांश सभासद्हरूको उपस्थितिमा जिल्ला सभाको विशेष बैठक (दशौं बैठक) जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँको सभाहल, दमौलीमा बसी विभिन्‍न निर्णय...
Read More ...District Assembly – Special Meeting (9th Meeting)

मिति २०८०/०३/१८ गते अधिकांश सभासद्हरूको उपस्थितिमा जिल्ला सभाको विशेष बैठक (नवौं बैठक) जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँको सभाहल, दमौलीमा बसी विभिन्‍न निर्णय...
Read More ...Important Notice

जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँको मिति २०८०/०२/३१ को निर्णयानुसार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, तनहुँद्वारा मिति २०८०/०३/०४ मा जारी अत्यन्त जरुरी सूचना...
Read More ...Review Meet 2080

संघ अन्तरगतका कार्यालय र प्रदेश अन्तरगतका कार्यालयहरूबाट चालु आ.व. २०७९/०८० मा तनहुँ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माण सम्बन्धी योजना /...
Read More ...Annual Review Book – 2079 (FY 078-79)

To Get Annual Review Book – 2079 (FY 078-79) Click HereAnnual Review Program of FY 2078-79

आ.व. २०७८/०७९ मा सञ्चालित विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी जिल्लास्तरीय बार्षिक समीक्षा कार्यक्रम २०७९ साल भदौ १७ गते जिल्ला...
Read More ...Inauguration of School Building of Deepak Secondary School

School Building of Shree Deepak Secondary School at Ghiring Rural Municipalit, Tanahun District built with financial assistance of government of...
Read More ...Skip to toolbar