ll Invitation for Bids ll

जि.स.स. को कार्यालय भवन रङ्गरोगन, आवास गृह, अतिथी गृह र महिला सीप विकास केन्द्रको भवन मर्मत तथा कार्यालय प्राङ्गणमा ढुङ्गा छाप्‍ने कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

Skip to toolbar