भूकम्प गतिविधि

१. तनहुँ जिल्लामा भूकम्प प्रभावितहरुको पहिलो सुची प्राप्त गर्न  यहाँ  क्लिक गर्नुहोस।

२. तनहुँ जिल्लामा भूकम्प प्रभावितहरुको दोस्रो सुची प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस।

३. तनहुँ जिल्लामा भूकम्प प्रभावितहरुको तेस्रो सुची प्राप्त गर्न  यहाँ  क्लिक गर्नुहोस।

४. मिति २०७४ जेठ २५ सम्म भुकम्प अनुदान सम्पन्न भएको घरधुरी संख्याः

      i) म्याग्दे गा.पाः ६३६ घरधुरी (साबिक जामुने‍‌ २५६, मनपांङ १८०, छाङ २००)

      ii) व्यास न.पाः ४० घरधुरी (साबिक तनहुसुर)

      iii) भानु न.पाः १३४ घरधुरी


Skip to toolbar