पत्र: भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण सम्बन्धि तालिम सहभागिताका लागि निम्तो

पत्र: भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण सम्बन्धि तालिम सहभागिताका लागि निम्तो

यस तनहुँ जिल्ला विकास समितिद्वारा भूकम्पीय प्रबिधि राष्ट्रिय समाज-नेपाल (NSET) संगको समन्वय र सहकार्यमा ३२ वटा नगरपालिकाकोहरुको लागि राष्ट्रिय भवन संहिता (National Building Code) भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण सम्बन्धि ७ दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम आयोजना गरिन लागेकोले यसै  साथ राखिएको पत्रानुसारको सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ |

 

Skip to toolbar