…………….

श्री …………

जिल्ला समन्वय अधिकारी

ठेगाना : …………..

फोन नं. : ०६५ – ५६३१७४

मोबाइल : ९८५६००५२२२

इमेल (कार्यालय) : ldo@ddctanahun.gov.np

इमेल (व्यक्तिगत) : …………………

Skip to toolbar