आ.व.२०७२/७३ को जिल्लास्तरीय बार्षिक प्रगती समिक्षा गोष्ठी – सबै प्रस्तुतिकरणहरु

वार्षिक प्रगति समीक्षा (आर्थिक वर्ष २०७२/०७३) प्रतिवेदन सारांश प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

आ.व.२०७२/७३ को जिल्लास्तरीय बार्षिक प्रगती समिक्षा गोष्ठीका सबै प्रस्तुतिकरणहरु यहाँ हेर्न तथा डावनलोड गर्न सक्नु हुनेछ।

१. जिविस तनहुँ  DDC Progress 2072_73 

२. आयुर्बेद Aayurbed Tanahun

३. जिल्ला बन DFO Annual-Report

४. जिल्ला शिक्षा Education_Office

५. घरेलु Gharelu_Tanahun

६. ग्रामिण विकास Gramin_Bikash_Tanahun

७. जनस्वास्थ्य कार्यालय DHOTanahun

८. सिचाई डिभिजन Irrigation_Tanahun

९. जल उत्पन्न प्रकोप Jal Utpanna Prakop-Tanahun

१०. खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन Khanepani Tanahun

११. Kopila-Nepal-Tanahun

१२. कृषि विकास कार्यालय Krishi-Tanahun

१३. Mahila-Balbalika-Tanahun

१४. MSBKN-Tanahun

१५. NGO-Network-Tanahun

१६. NIRDC_Tanahun

१७. NRCS-Tanahun

१८. RECED-Tanahun

१९. RESDTN-Tanahun

२०. सडक डि कार्यालय Roads_Division-Tanahun

२१. सहकारी डि कार्यालय Sahakari_Division-Tanahun

२२. SAHAS-Nepal-Tanahun

२३. Seto-Guras-Tanahun

२४. SGCP-Tanahun

२५. Shuklagandaki_Tanahun

२६. भू-संरक्षण कार्यालय Soil-Conservation_Tanahun

२७. TalimKendra-Tanahun

२८. TSG_Tanahun

२९. Chimeki-Samaj_Tanahun 

३०.पशु विकास कार्यालय DLSO Tanahun

 

केहि फोटोहरुः

samiksha-2

samiksha-3

samiksha-4

 

 

Skip to toolbar